Teknikkonsulten Afry levererar sin systemplattform Afry Pulse till Waggeryd Cells fabrik i Vaggeryd. I fabriken tillverkas årligen 180 000 ton pappersmassa. ”Genom plattformen kan vi underlätta det dagliga arbetet”, säger Waggeryd Cells vd Peter Dahlbom. 

ANNONS

Implementeringen av verktyget ska ge ökad produktivitet och effektivisering vid bolagets produktionsanläggning i Vaggeryd.

Massatillverkaren Waggeryd Cell ägs av ATA-koncernen, en svensk tillverkare av sågade trävaror. Bruket uppges ha en kapacitet på 180 000 ton årligen. Installation och konfigurering
kommer att ske under fjärde kvartalet 2020.

”Afry Pulse är en plattform som passar vårt behov idag och samtidigt gör att vi kan fortsätta att utveckla och effektivisera vår verksamhet. Genom plattformen kan vi underlätta det dagliga arbetet och förenkla uppföljningen av produktionen med våra olika kvaliteter”, säger Peter Dahlbom som är vd på Waggeryd Cell i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS