Afry har säkrat ett projekt i södra Indien värt över 20 miljoner kronor. Företaget ska se över ett vattenkraftverk som bland annat består av reservoarer, dammar och vattentunnlar.  

Kraftverket ligger i staten Andhra Pradesh i södra Indien, skriver företaget i ett pressmeddelande. Afry ska genomföra designtjänster åt indiska Greenko Energy Projects, vid initiaviet Pinnupuram Integrated Renewable Energy Pumped Storage Project (IREPSP).

I ett uttalande säger Sai Seela, Managing Director för Afry Indien:
”Pinnapuram IREPSP är prestigefullt och den första IREPSP i regionen och vi är glada att vinna detta projekt. Det här är en idealisk referens för flera IPP:s (independent power producer reds. anm) i regionen och statliga samhällstjänster för flera av deras kommande Pumped Storage Projects. Det här projektet kommer att vara måttet för våra kompetenser i kommande Pumped Storage Projects i regionen”.

ANNONS
ANNONS

Kraftverket består bland annat av 42 meter höga dammar, flera reservoarer, tunnelsystem och en underjordisk energiutvinningsanläggning.

Projektet beräknas ta 36 månader.