Afry har designat och utvecklat en solcellsfasad som ska täcka ett flerfamiljshus i Biskopsgården. Cellerna baseras på nanoteknik och fasadens mönster och belysning ska få byggnaden att sticka ut i området. 

Projektet är utarbetat tillsammans med Bostadsbolaget i Göteborg. Det skriver Afry i ett pressmeddelande.

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag avser att uppföra ett solcellssystem på fasaden på Friskväderstorget 2 i Biskopsgården i Göteborg. Ett flerbostadshus på åtta våningar som idag har en fasad i plåt.

”Som en del av Framtidenkoncernen följer Bostadsbolaget den koncerngemensamma visionen: Vi bygger det hållbara samhället för framtiden. Det innebär att vårt uppdrag är långsiktigt och att vi måste agera på ett sätt idag som inte äventyrar kommande generationers förutsättningar till en god livsmiljö. Därför genomsyras hela vår verksamhet av de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En stabil ekonomi, socialt ansvarstagande och minskad miljö- och klimatpåverkan måste gå hand i hand. Detta projekt återspeglar allt detta på ett mycket tydligt sätt”, säger Oskar Scheiene, energichef på Bostadsbolaget. 

Inspirationen till designen kommer från nordafrikanska kakelmönster, och färgsättningen anknyter till allmoge och harmonierar med befintlig fönsterkulör. För designen står Frida Hallin, arkitekt på AFRY.

”Det här var ett annorlunda och mycket spännande projekt. Solcellstekniken är i ständig utveckling, vilket gör att det nu är möjligt att ha många färger och många former. Kakelmönstret gör det möjligt att använda ett fåtal former som kan bilda ett oändligt antal mönster”, säger hon.

Nydanande teknik inom förnybar energi

För att skapa en estetiskt tilltalande och energigenererande fasad används en av de senaste teknikerna inom solceller, så kallad tredje generationens solceller, som baseras på nanoteknik. För Göteborgs Stads Bostadsbolag har det varit viktigt att fasaden ska vara en solcellsanläggning, även om estetiken är prioriterad. Tack vare den nya tekniken blev visionen möjlig.

”Hittills har tekniken bara använts i stor skala i två tidigare fall i världen vad vi känner till och annars bara på forskningsnivå, säger Anneli Wallander, expert inom solenergi på AFRY. 

”Tekniken innebär att modulerna är helt transparenta, vilket i kombination med att färg i fritt designmönster kan tryckas på modulerna lämnat arkitekten unika möjligheter till fri utformning av mönsterdesign. Fasaden kommer dessutom att belysas bakifrån, vilket innebär att den även kvällstid kommer utgöra ett mäktigt estetiskt inslag i området”, fortsätter hon. 

Minskad miljöpåverkan

Framtidenkoncernen, som Bostadsbolaget är en del av, har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att bygga ut andelen solceller för att minska miljöpåverkan från sitt fastighetsbestånd. 

ANNONS
ANNONS

”Hela samhället genomgår nu en utveckling där man går från fossila bränslen till förnyelsebara och en tydlig elektrifiering sker inom många områden. Genom att montera solceller på våra fastigheter kan Bostadsbolaget bidra till denna utveckling med lokalproducerad och förnybar el. Vi har enbart arbetat med AFRY i detta projekt, liksom i merparten av våra solcellsprojekt. Samarbetet har fungerat mycket bra då AFRY sitter inne med stor kunskap inom området och även har möjlighet att ta ett helhetsgrepp i allt från projektörer, konstruktörer, designer och projektledare. Detta har gjort att projekten flutit på smidigt hela vägen från idéstadie till färdig installation”, säger Oskar Scheiene.

Projektet beräknas färdigställas under senare delen av 2020.