Totalt får Huddinge kommun, Fabege och Södertörns högskola 5 miljoner kronor i bidrag från Vinnova för att öka kunskapen om inkludering och platsutveckling.

ANNONS

Flemingsberg i Huddinge kommun är ett av Stockholmsregionens stora och viktiga stadsutvecklingsområden och nu står det klart att projektet ”Flemingsberg inkluderande och sammanhållen stadsmiljö” får 5 miljoner kronor från Vinnova.

”Det känns fantastiskt att kunna genomföra det här projektet tillsammans med Fabege och Södertörns högskola. Det är viktigt att öka förståelsen för vad som sker i området och lokalt engagemang blir avgörande för känslan av tillhörighet i takt med att området utvecklas. Det är också spännande att få ökad kunskap om hur vi kan arbeta med att involvera och skapa i samklang med det som redan finns i området, säger Ann-Christin Rudström, kommunens processledare för den regionala stadskärnan Flemingsberg, i ett pressmeddelande.

De boende ska inkluderas

I samband med att den nya stadskärnan växer fram ska kunskapen om inkludering och platsutveckling ökas med hjälp av bidraget från Vinnova. Ett mål med projektet är att de boende ska involveras i utvecklingen av området. Projektet ska genomföras i samarbete med Huddinge kommun, fastighetsbolaget Fabege och Södertörns högskola.

”Som forskare med lång erfarenhet av att studera stadsutveckling utifrån sociala aspekter kan vi förhoppningsvis bidra med nya perspektiv. Flemingsberg är också ett område som vi inom forskningscentret Reinvent är väl förtrogna med genom såväl tidigare som pågående studier i området, säger Sara Ferlander, docent i sociologi vid Södertörns högskola, i pressmeddelandet.

Ska skapa inkluderande stadsmiljö

Forskarna ska analysera medborgardialoger som har genomförts tidigare för att identifiera lokala önskemål och behov. Projektet ska pågå i tre år och startar i januari 2022. Syftet är att öka kunskapen om lokala behov och att utveckla arbetsredskap för att inkludera sociala värden i samverkan med de boende.

ANNONS
ANNONS

Projektets mål är att skapa en inkluderande stadsmiljö kännetecknad av gemenskap och att öppna upp isolerade delar av Flemingsberg, som länge varit en utpekad regional stadskärna i Stockholmsregionens utvecklingsplan.

Läs mer: Projekt om infrastruktur i stadsmiljö får medel från Formas [Dagens PS]