När städer ska förtätas kan både mark och byggmaterial sparas genom att bygga mer ovanpå det som redan finns, så kallad vertikal förtätning.

ANNONS

Fastighetsutvecklaren Besqab har påbörjat den andra etappen av bygget av bostadsprojektet Nivå i Mariehäll i Bromma i Stockholm, i etappen ska 145 bostäder byggas ovanpå en industribyggnad, det framgår av ett pressmeddelande.

”Bostäderna blir helt unika i sitt slag och är ett spännande exempel på vertikal stadsutveckling då vi börjar att bygga bostäderna från våning 6 och uppåt”, säger Lotta Niland, chef Projektutveckling Bostad på Besqab, i pressmeddelandet

I botten av industribyggnaden ska även LSS-anpassade lägenheter och en förskola byggas. I och på den befintliga byggnaden kommer totalt 257 nya bostäder byggas och många av lägenheterna kommer få fin utsikt.

Stort intresse för bostäderna

Under det fjärde kvartalet 2021 produktionsstartades den första etappen av bygget med 112 bostäder och försäljningen har gått väldigt bra.

”Mottagandet från marknaden har varit mycket gott i det här projektet vilket gör att vi nu produktionsstartar resterande 145 bostäder i projektet. Här växer fina lägenheter fram ovanpå den befintliga industribyggnaden plus högkvalitativa stadsradhus längs Bällstaån, säger Besqabs vd Carola Lavén i pressmeddelandet.

Bra ur hållbarhetssynpunkt

”Ur ett hållbarhetsperspektiv är det energismart att utgå från en befintlig grund. Vi börjar inte från noll utan kan använda oss av den infrastruktur och de byggstenar som redan finns på plats”, säger Philip Treutiger, arkitekt på Brunnberg och Forshed, till Fastighetstidningen.

Besqab bygger också ett bostadshus ovanpå ett parkeringsdäck i Solna och vid båda byggena ska verksamheten i fastigheten de bygger på vara i drift under byggnationen.

ANNONS
ANNONS

Enligt Fastighetstidningen menar Jonas Högset, fastighets- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta, att vertikal förtätning är ett smart sätt att bygga fler bostäder utan att använda så mycket resurser.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ökande trend att bygga höghus helt i trä [Dagens PS]