Vattenfall har tecknat avtal om nedmontering och omhändertagande av stora radioaktiva komponenter i Ringhals.

ANNONS

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden AB om nedmontering av reaktortankar och tankarnas inre delar, samt bränsleställ i Ringhals 1 och 2.

”Vattenfalls uppdrag är att montera ned och omhänderta uttjänta reaktorer och andra komponenter på samma sätt som de har drivits: säkert och effektivt. Avtalet med Westinghouse Electric innebär att det är klart hur de stora radioaktiva komponenterna i Ringhals 1 och 2 ska tas om hand och detta sätter även ramarna för övriga avvecklingsarbeten i anläggningen. Jag är stolt över att Vattenfall tar ansvar för kärnkraftens hela livscykel och jag välkomnar Westinghouse Electric som samarbetspartner, säger Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar i ett pressmeddelande.

Ansvarar för hela arbetet

Katarina Gereborg har lett upphandlingen från Vattenfalls sida och hon säger att valet föll på Westinghouse Electric eftersom de bäst svarade upp mot Vattenfalls utvärderingskriterier.

”Kontraktet är en så kallad totalentreprenad där leverantören ansvarar för hela arbetet givet att de uppfyller Vattenfalls krav, säger hon i pressmeddelandet.

Så går det till

Arbetet med nedmontering startar tidigast den 1 april 2023. Först ska de inre delarna i reaktortanken på Ringhals 1 kapas, det kommer göras med fjärrstyrda verktyg under vatten. Därefter kapas interndelarna i Ringhals 2. Det är interndelarna som är mest radioaktiva, varför de behöver tas omhand för att få bort radioaktivitet från anläggningen.

Sedan kapas reaktortankarna på Ringhals 1 och sedan på Ringhals 2. Då är vattnet tömt och tanken täcks i stället med ett lock. Tanken skärs i ringar uppifrån och ned med fjärrstyrd utrustning. Bränslectällen saneras och även de skärs ned.

ANNONS
ANNONS

De aktuella komponenterna väger totalt 1 500 ton, majoriteten av komponenterna är radioaktiva. Enligt Vattenfalls beräkningar kommer nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 ge cirka 340 000 ton avfall av vilket 5–10 procent bedöms vara radioaktivt.

Läs mer: Reaktor på Ringhals ur drift – ”tillräckligt allvarligt” [Dagens PS]