Vätgas har potentialen att spela en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Anders Lundell, ordförande för Vätgas Sverige, svarar på frågor om vätgasens användningsområden och hur utvecklingen kan accelereras i en intervju med Jesper Börjesson i Rejlers Play.

ANNONS

Vätgas Sverige har sedan starten 2007 verkat för att sätta vätgas på energiagendan.

Organisationen är belägen i industriorten Sandviken och fungerar som ett partnerskap mellan näringsliv och kommun i att främja förbrukningen av den hållbara energibäraren.

”Vi har betraktat Sandviken som ett showroom för vad man kan göra med vätgas”, säger Anders Lundell.

Se hela videon här.

 

Sätter fart

Under fjolåret lanserade EU-kommissionen en gigantisk satsning på vätgas – motsvarande 4 300 miljarder kronor ska säkerställa vätgasens ställning i framtidens energimix.

”Det har varit en lång resa men drygt ett år tillbaka märker vi att det verkligen har satt fart”, säger Ander Lundell.

Vätgas är framför allt att betrakta som en energibärare, enligt Anders Lundell, som tillägger att det kan förbinda en stor uppsättning olika sektorer.

ANNONS
ANNONS

”Den kan också användas för att ta tillvara på energi – förnybar energi – och skulle då kunna ersätta mycket av den fossilenergi vi använder i dag”, förklarar han.

Avlastningen för elnätet

Ett av de stora framtida användningsområdena för vätgas är transportsektorn.

Där står vätgas ut som en i synnerhet ren energibärare. En stadsbuss kan exempelvis rena tolv kubikmeter luft per körd kilometer, berättar Anders Lundell.

Samtidigt ska vätgas som drivmedel inte betraktas som att konkurrera med eldrivna bilar. I stället kan det fungera som ett komplement och avlastning för en befintlig infrastruktur med laddstationer.

”Det är intressant att se när det blir köer vid laddstationer”, säger Anders Lundell, om det faktum att en vätgasdriven bil tankas betydligt fortare än en elbil.

Sverige sackar efter

För att omställningen ska bli verklighet behövs dock flera initiativ från regeringar och myndigheter.

”Det är viktigt att europeiska regeringar ställer sig bakom omställningen och gör stora satsningar på förnybar energi”, säger Anders Lundell.

ANNONS
ANNONS

”Det krävs också en politisk vilja och politiskt mod för att ta det här steget men det finns också mycket att vinna”, säger Anders Lundell.

Samtidigt har Sverige sackat efter och det finns mycket att göra för att stötta sektorsamverkan och systemintegration på området.

Anders Lundell lyfter stålsektorn som en sektor där en omställning till vätgas är ekonomiskt gångbart. Det krävs dock att omställningen koordineras på ett nationellt plan.

”Det krävs nationella satsningar för att göra detta och då skulle kostnaden på vätgasen gå ner så att det gick att använda i transportsektorn”, säger Anders Lundell.

Läs mer: Så använder FN-organ innovation för att lösa kriser [Dagens PS] >>