Energikoncernerna Fortum och Uniper startar ett nytt samarbete för att riva kärnkraftverk. Bolagen bedömer att marknaden är värd flera hundra miljarder kronor, skriver Dagens industri.

ANNONS

Fortum är baserat i Finland och Uniper i Tyskland, men basen för det nya samarbetet blir Sverige. Visionen är att bli ledande i Europa på marknaden för att riva kärnkraftverk.

”Precis som här i Sverige kommer första generationens kärnkraft att stängas och efterhand behöva rivas. Och det öppnar för en ny och mycket stor marknad som vi bedömer kommer att vara värd flera hundra miljarder kronor”, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige till Dagens industri.

Målet: Marknadsledande i Europa

”Kärnkraften runt om i Europa befinner sig i olika faser i livscykeln. Samtidigt som det byggs och planeras för nya reaktorer, så finns det också anläggningar som ska stängas och monteras ned. Här ser vi möjligheter att skapa gemensamma och attraktiva tjänsteerbjudanden inom nedmontering och rivning av kärnkraft. Vårt gemensamma mål är att bli marknadsledande i Europa”, säger Johan Svenningsson.

River Barsebäck och Oskarshamn

I förra veckan varnade Vattenfall för att de också kan tvingas stänga fyra av fem av sina kvarvarande kärnkraftsreaktorer i Sverige på grund av förseningarna i processen om var kärnbränslet ska lagras.

Första steget för det nya samarbetet är det pågående projektet med rivningen av Barsebäck 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2, som samtliga ägs av Uniper och Fortum.

”Det är i själva verket ett av Sveriges största industriprojekt just nu. Kostnaden beräknas till runt 10 miljarder kronor och sysselsätter flera hundra personer”, säger Johan Svenningsson.

ANNONS
ANNONS

”Projektet går helt enligt plan och vi bedömer att våra kostnader ligger bland de absolut lägsta i världen. Genom den unika kunskap vi nu bygger upp här i Sverige ser vi ett utmärkt utgångsläge för att kunna nå vårt mål att bli en ledande helhetsleverantör på det här området.”

Läs även: Vattenfall: Tvingas stänga av kärnkraft i Sverige [Dagens PS]