Forskare drar slutsatsen att inget land håller tillräckligt högt tempo i utbyggnaden av förnybar energi för att kunna nå målet i Parisavtalet.

ANNONS

Varje år ökar produktionen av förnybar energi men det är i princip inget land som ökar produktionen i tillräckligt hög takt för att kunna nå Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen ska nå högst två grader. Det kommer forskare fram till efter att i en studie ha analyserat tillväxttakten för vind- och solkraft i 60 länder.

”Det här är första gången som den maximala tillväxttakten i enskilda länder har mätts exakt, och det visar vilken enorm utmaning det är att ersätta traditionella energikällor med förnybara, liksom behovet av att utforska olika tekniker och scenarier”, säger Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola i ett pressmeddelande.

Utvecklat en ny metod

Studien har publicerats i tidskriften Nature Energy och är gjord av forskare vid Chalmers och Lunds universitet i Sverige, samt vid Centraleuropeiska universitetet i Wien i Österrike. Den är skriven av Jessica Jewell, Aleh Cherp, Vadim Vinichenko, Jale Tosun och Joel A.Gordon.

Det är svårt att mäta och förutsäga tillväxten av ny teknik som förnybar energi på grund av att ökningen inte är linjär, tillväxten följer i stället en så kallad S-kurva, den accelererar först exponentiellt, sedan stabiliseras den till linjär tillväxt under en period för att till slut sakta ned.

Forskarna har utvecklat en ny metod där de använder matematiska modeller för att mäta lutningen av S-kurvan, alltså den maximala tillväxthastigheten som nås vid den brantaste punkten i kurvan. Det är, enligt Jessica Jewell, ett helt nytt sätt att se på tillväxten av ny teknik.

För långsam tillväxttakt

De 60 länderna som analyserats producerar tillsammans 95 procent av världens energi och forskarna fann att den maximala tillväxttakten för vindkraft på land endast är 0,8 procent per år, av den totala elförsörjningen. För solkraft är motsvarande siffra endast 0,6 procent.

FN:s klimatpanel IPCC har identifierat olika scenarier för hur energiproduktionen ska hålla den globala uppvärmningen under 2 eller 1,5 grader Celcius. I de flesta scenarierna finns en väldigt snabb tillväxt av förnybar el med, genomsnittet i ökningen är 1,4 procent per år av den totala elförsörjningen för vind- och solenergi.

Enligt forskarnas analys växer både vind- och solkraftutsbyggnaden mycket långsammare än i IPCC:s scenarier. En så pass snabb tillväxttakt som IPCC i sina scenarier anser behövas har endast varit möjlig i några få mindre länder som Chile, Irland och Portugal.

ANNONS
ANNONS

Bland större länder har hittills enbart Tyskland kunnat upprätthålla en tillväxt av vindkraft på land som är jämförbar med ett medianvärde för klimatstabiliseringsscenarier.

”Med andra ord bör hela världen bygga vindkraft lika snabbt som Tyskland för att hålla koll på klimatmålen. Det kan finnas gränser för hur snabbt vind- och solkraft kan expandera och därför bör vi systematiskt analysera andra klimatlösningar, särskilt för snabbt växande asiatiska ekonomier som Indien och Kina, säger Aleh Cherp i pressmedelandet. Han är professor i miljövetenskap och politik vid Centraleuropeiska universitetet och Lunds universitet.

Läs mer: IEA: ”Hållbara energikällor måste tredubblas” [Dagens PS]