Dagens PS

Undersökning: Sex av tio svenskar känner sig ensamma

En ny undersökning visar att 60 procent av svenskarna känner sig ensamma och att känslan av ensamhet har ökat under pandemin
En ny undersökning visar att 60 procent av svenskarna känner sig ensamma och att känslan av ensamhet har ökat under pandemin. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 13 juli 2022Publicerad: 13 juli 2022

Sex av tio svenskar känner sig ensamma och mest ensamma känner sig de som bor i storstäder, det visar en ny undersökning.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Analys- och teknikkonsultbolaget WSP har gjort en undersökning om svenskars ensamhet. Undersökningen visar att ensamhet är ett växande samhällsproblem, under pandemin har den upplevda ensamheten dessutom ökat.

I Sverige är i dag 40 procent av alla hushåll ensamhushåll och i landets storstäder är andelen ännu högre.

Har betydelse för hälsan

“Ensamhet har stor betydelse för hälsan och det är viktigt att alla aktörer som kan påverka utvecklingen bidrar med sin del. I våra undersökningar ser vi tydliga mönster där boendeform, storlek på samhälle och tillgång till trygga mötesplatser spelar roll. Det är faktorer som vi som planerar samhällen och bostadsområden behöver ha med oss, säger Freija Carlstén på WSP i ett pressmeddelande.

Hon är landskapsarkitekt och hon tycker att det är viktigt att redan i ett tidigt skede tänka kring sociala frågor när nya områden eller stadsdelar planeras eller renoveras.

Vanligare med ensamhet bland unga

WSP:s senaste undersökning från i år bekräftar de resultat som även tidigare undersökningar har visat: att ensamhet är vanligare bland yngre. En av fyra, eller 25 procent, av 18–24-åringarna uppger i undersökningen att de känner sig ensamma ofta.

Bland dem som upplever ensamhet uppger nästan hälften, 43 procent, att det är ett problem. I storstäderna är den upplevda ensamheten större än på landsbygden. I storstäderna känner sig 63 procent ensamma ofta eller ibland. På landsbygden är motsvarande siffra 53 procent.

Pandemin förvärrade ensamheten

Under 2021, mitt under pandemin, var svenskarnas upplevda ensamhet ännu större, då uppgav nästan sju av tio, eller 70 procent, att de ofta eller ibland känner sig ensamma och 48 procent uppgav att den sociala distanseringen gjorde att de kände sig mer ensamma än förut.

Pandemin har fått svenskarna att uppskatta möjligheten att kunna umgås med andra på allmänna platser och drygt sju av tio, eller 73 procent, uppger att pandemin har fått dem att inse att det är viktigt med gemensamma platser.

“Allt behöver inte gå ut på att vi ska umgås tillsammans. Att känna att du är en del av ett större sammanhang, se andra människor, ha tillgång till offentliga platser som är rena och trygga samt att du har god tillgång till kollektivtrafik är också faktorer som bidrar till upplevelsen av gemenskap och tillhörighet”, säger Freija Carlstén i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: WSP: Pandemin ökar behovet av förändring i stadskärnor

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS