Teknikkonsulten Tyréns ska utreda möjligheterna att lansera en kommersialisering av elflyg i Norrland. Projektet, som även inkluderar västra Finland, är delvis EU-finansierat och de inblandade har en budget på över 10 miljoner kronor. Det skriver Tyréns i ett pressmeddelande

ANNONS

Kvarkenregionen har beviljats EU-finansiering för ett tvåårigt utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation). Tyréns har haft i uppdrag att genomföra en förstudie gällande regionala elflyg och har nu fått Kvarkenrådets förtroende att projektleda utvecklingsprojektet.

Andreas Forsgren och Isak Brändström, båda infrastrukturstrateger på Tyréns i Umeå projektleder Kvarkenregionens satsning.

”Det känns jättebra att vi varit med och format en unik idé. Vi har stort fokus på elflygets bidrag till samhällsutvecklingen och att sprida kunskapen till näringslivet. Det kommer hända mycket inom området och det ska bli fantastiskt kul att vara del av den utvecklingen”, säger Andreas Forsgren.

Vill att regionen blir pionjärer i branschen

FAIR engagerar en rad olika aktörer och bemöter Kvarkenregionens utmaningar i form av långa avstånd och bristande kommunikationer. Projektet möter också globala behov av att minska vår klimat- och miljöpåverkan genom att elflyg inte genererar operativa koldioxidutsläpp. Ekonomiskt innebär elflyg en reducering av bränslekostnaderna med uppskattningsvis 75–80 procent.

”Projektets övergripande mål är att ta fram en metod som beskriver hur regionen ska förbereda sig för en tidig kommersialisering av elflyg. En viktig del i uppdraget är också att bygga nätverk för att skapa synergier med andra elflygsprojekt och göra intressenter medvetna om samhällsnyttan”, säger Isak Brändström.

Projektet kommer pågå fram till juni 2022 och har en budget på 1.087 500 EUR varav EU finansierar med 60 procent via Interreg Botnia-Atlantica – programmet.

”Hoppas jag få se elflygplan trafikera regionen innan 2030”

Inledningsvis kommer projektet utgöras av en kunskapshöjning om elflygets regionala effekter och i nästa skede kommer flygplatser att börja förberedas för elflyg. Allt eftersom kunskapen ökar ska projektet avslutningsvis mynna ut i nya innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller för elflyg inom den privata och offentliga sektorn.

ANNONS
ANNONS

”Jag är väldigt glad för Tyréns stöttning och positiva inställning till nytänkande och samhällsutvecklande idéer som denna. Att intresset varit så stort hos såväl Kvarkenrådet som hos stora offentliga aktörer i Sverige och Finland har möjliggjort att vi fått till stånd projektet. Om jag får gissa hoppas jag få se elflygplan trafikera Kvarkenregionen innan 2030”, säger Andreas Forsgren.

Om Kvarkenrådet
Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige samt de tre österbottniska landskapen i Finland som tillsammans bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet agerar samordnande stödmottagare och projektägare av FAIR. Övriga stödmottagare är Biofuel Region, Umeå universitet, Vasa universitet, Region Västerbotten och RISE som alla arbetar aktivt i FAIR.

Läs mer: Norge först i världen med elflyg [Dagens PS]