Trafikverket har gett Tyréns uppdraget att projektera sträckan Robertsfors–Ytterbyn när arbetet med Norrbotniabanan fortsätter.

ANNONS

Bygget av Norrbotniabanan, den 27 mil långa, kustnära järnvägen mellan Umeå och Luleå, påbörjades 2018 med sträckan Umeå–Dåva. Trafikverket räknar med att tågtrafiken ska vara igång mellan Umeå och Skellefteå år 2030.

Arbetet med Norrbotniabanan fortsätter nu med ett nytt steg för en till etapp. Tyréns har fått uppdraget att projektera och upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för den planerade nya järnvägssträckningen mellan Robertsfors och Ytterbyn.

Sträckan är mer än 20 kilometer lång och Tyréns uppdrag, som omfattar 20-talet tjänsteområden innefattar även detaljprojektering av järnvägsanläggningen och ett 30-tal byggnadsverk. På sträckan finns 29 stycken broar, bland annat över E4:an.

Uppdraget påbörjas snart och ska vara slutfört i september 2024.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Tyréns och Ramboll vinner stort järnvägsuppdrag [Dagens PS]