Återskapa verkligheten digitalt – hur användbart kan det vara? Det visar sig vara väldigt användbart för Daniel Runebjörk som är arkitekt och ingenjör på Tyréns. Han återskapar alltså verkligheten digitalt med hjälp av drönarfotografering och VR-utrustning för att underlätta gestaltningsprocessen, säger Tyréns.

ANNONS

Daniel Runebjörk har gjort ett examensarbete på Tyréns om fotogrammetri, en metod där han använder bilder från drönarfotografering för att skapa 3D-modeller, så kallade kontextmodeller. Genom att kombinera kontextmodeller med VR-utrustning har han tittat närmare på hur arkitekten kan interagera med såväl kunder som allmänheten på ett lekfullt sätt. I studien har Daniel Runebjörk använt sig av Tyréns visualiseringsplattform, TyrEngine, som verktyg för arbetsmetoden.

– Den största vinsten är att kunna få en bra uppfattning om skala, form och volym av en byggnad i VR. Vi kan tidigt utvärdera hur vi ska vidareutveckla designen. Vi kan också utvärdera såväl ljusförhållanden, genom att leka med ljuskällor och dagsljus, såväl som inredningsdesign genom att utvärdera möblering och materialval, säger Daniel Runebjörk.

Lekfull digitalisering med TyrEngine. (Foto: Tyréns)
Lekfull digitalisering med TyrEngine.
(Foto: Tyréns)

En lekfull interaktion

Under studien hittade Daniel flera användningsområden för sin virtuella arbetsmetod. Bland annat blev det genom studien tydligt hur man i ett tidigt skede kan överblicka och utvärdera byggnader i den kontext där de ska byggas, vilket är extra användbart i till exempel känsliga stadsmiljöer.

– Det är lekfullt att interagera i den virtuella världen. Målbilden är att kunna skicka en fil till kunden som fritt kan vandra runt i projektmiljön och utvärdera miljön under projektets gång och skapa sig en tidig uppfattning om framtiden, säger Daniel Runebjörk.

Fotogrammetri tillsammans med VR kan även användas i en rad andra situationer, bland annat som ett verktyg vid medborgadialog. Allmänheten kan utan förkunskaper på ett intuitivt sätt, med endast ett VR-headset, utvärdera en plats eller byggnad.

– I min studie använder jag en etablerad teknik som jag kombinerar på att nytt sätt tillsammans med plattformen TyrEngine. Metodiken är tillämpbar i flera olika skeden men jag har särskilt tittat på potentialen i det tidiga designskedet, utifrån en arkitekts perspektiv, säger Daniel Runebjörk.

På Tyréns tillämpar Daniel för närvarande fotogrammetri på ett uppdrag i Sundsvall. I uppdraget kommer han med hjälp av drönarfotografering och VR-utrustning låta kunden utvärdera möjligheterna för hur platsen vid en gammal skola kan exploateras.

ANNONS
ANNONS

 

SIA – AI-assistenten för professionellt bruk