Den kommande stadsdelen Tamarinden i Örebro blir kanske Sveriges smartaste stadsdel och Tyréns är med och planerar.

ANNONS

Mellan stad och rekreation planeras 700 bostäder stadsdelen i Tamarinden. Det ska bli flerbostadshus, radhus, verksamhetslokaler och förskolor. I området ges förutsättningar för nya innovativa lösningar vad gäller energi, uppvärmning och smart boendemiljö.

Sedan tidigare har Tyréns ett ramavtal med Örebro kommun, uppdraget för Tamarinden omfattar bland annat detaljprojektering för allmän platsmark, gata, park, el och belysning.

Läs mer: Klimatpåverkan viktigt vid utvecklingen av Frihamnen i Göteborg [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS