Trafikverket meddelar nu kommande trafikprojekt. Det rör sig bland annat om en järnvägstunnel nära Göteborg, motorvägsarbete vid Danderyd och utbyggnad av E4:an i Småland. 

ANNONS

Myndigheten presenterar projekten i ett pressmeddelande.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och under sommaren genomförs ett omfattande arbete på våra vägar.

Det finns flera anledningar till att arbetena utförs på sommaren, dels är vi beroende av sommarvädret för många av arbetsmomenten, dels är arbetspendlingen och yrkestrafiken inte lika intensiv som under resten av året.

”Volymen på våra vägarbeten i sommar är ungefär detsamma som tidigare år”, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket. Vägarbetena genomförs i hela landet för att öka tillgänglighet, trafiksäkerhet och även förbättra för kollektivtrafiken.

Mest trafikpåverkande vägarbetena 

Här är ett urval av de arbeten som kan komma att påverka dig som trafikant i högre grad om du väljer att resa på vägarna i sommar. Följ regeringen och Folkhälsomyndihetens rekommendationer för inrikesresor.

ANNONS
ANNONS
  • I Göteborg, som växer, där bygger vi om och bygger nytt. Den som ska ta sig fram i Göteborg under sommaren är ett bra tips att ta god tid på sig. Många projekt på liten yta gör att man behöver hitta nya vägar. Västlänken bygger en järnvägstunnel med tre centrala stationer, Älvsborgsbron renoveras, Gullbergstunneln byggs i centralenområdet och dessutom pågår en mängd andra arbeten som underlättar för framtida resor när tillgängligheten ökar.
  • Längre söderut bygger vi ut E4an förbi Ljungby i Småland till motorväg. Det gör att sträckan blir mindre känslig för störningar och att mängden trafik kan öka, vilket skapar ett smidigt flöde för trafikanter och näringsliv.
  • I Stockholmsområdet gör vi bland annat förbättringar på Essingeleden och för kollektivtrafiken längs E18 Stocksund – sträckan mellan Danderyds kyrka och Lahäll – där körfälten breddas för att bussar ska komma fram snabbare och säkrare, och trafiken flyta bättre.
  • Vi bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi gör en ny cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel.
  • Vi gör flera beläggningsåtgärder och även något brounderhåll längs norrlandskusten, E4 mellan Gävle och Örnsköldsvik för att det ska bli smidigare att ta sig fram framöver.
  • I Norrbotten görs flera arbeten på den normalt sett intensiva pendlarsträckan längs väg 97, bland annat genomförs arbeten med mittseparering för att öka trafiksäkerheten.

 

Läs mer: Chalmers: Så halverar vi utsläppen vid vägarbeten [Dagens PS]