Teleoperatören Telia säljer via Fintur Holdings, som ägs gemensamt av Telia och Turkcell, sitt innehav om 51,3 procent i Azertel, som är den enda aktieägaren i det azeriska telekommunikationsföretaget Azercell, till Azintelecom, ett av azeriska staten helägt företag.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Det är tillfredsställande att vi kan tillkännage en gemensam överenskommelse med Turkcell om att sälja Azercell i Azerbajdzjan. Detta är den fjärde avyttringen i vår ambition att över tid lämna Eurasien för att fokusera på Norden och Baltikum enligt ramverket för strategin för den nya generationens telekombolag. Jag vill tacka Azercells anställda för deras utomordentliga insatser och önska dem all lycka i företagets kommande fas”, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia.

Fintur ägs till 58,55 procent av Telia och till 41,45 procent av Turkcell. Det överenskomna priset för Finturs andel om 51,3 procent i Azertel är 222 miljoner euro, vilket motsvarar ett värde på 432 miljoner euro för 100 procent av Azercell och ett kassa- och skuldfritt värde om 197 miljoner euro. Priset motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 2,1 gånger baserat på 2017.

Telia kommer utöver den nedskrivning på 2,6 miljarder kronor som redovisades i december 2017 att omklassificera ackumulerade valutakursförluster om 3,0 miljarder kronor till nettoresultatet från avvecklad verksamhet, vilket inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på koncernens eget kapital.

Telia har genomfört strikta regelefterlevnads- och due diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med tillfredsställande resultat. Azintelecom uppfyller Telias krav på en köpare eftersom det är ett av den azeriska staten helägt företag. Transaktionen är inte föremål för prövning av tillsyns- eller konkurrensmyndigheter och har slutförts.

ANNONS
ANNONS

Telia håller en telefonkonferens för media och analytiker idag klockan 13.00.