Efter den reducerade vinstutdelningen som beslutades i våras föreslår Sweco att återgå till styrelsens ursprungliga förslag. 

ANNONS

På grund av osäkerheten under pandemin sänkte Sweco vinstutdelningen till 3,10 kr per aktie i slutet av april. Nu bedömer styrelsen att marknaden stabiliserats och föreslår därför att höja vinstutdelningen till 6,20 kr per aktie, vilket var deras ursprungliga förslag innan reduceringen.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 22 oktober där styrelsen lägger fram förslaget att dela bolagets aktie till 3 nya aktier av samma aktieslag, en aktiesplit 3:1. I samband med det förbereds en ändring av bolagsordningen.

Lär mer: Swecos nytillskott – landets mäktigaste arkitektchef?

ANNONS
ANNONS