Teknikkonsultbolaget Sweco ska tillsammans med Skanska bygga elbolaget E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö. Den tyska energijättens nya byggnad ska byggas med fokus på miljö och en dynamisk kontorsmiljö, skriver Sweco i ett pressmeddelande

ANNONS

Swecos arkitekter har fått uppdraget att projektera E.ON:s nordiska huvudkontor i Malmö. Byggnaden, som ska präglas av hållbarhetsambitioner, blir ett nytt och positivt inslag i den växande stadsdelen Nyhamnen.

I den nya Malmöstadsdelen Nyhamnen planeras just nu E.ON:s nya huvudkontor och Swecos arkitekter ska på uppdrag av entreprenören Skanska ansvara för projekteringen. Byggnaden som totalt omfattar cirka 35,000 kvadratmeter blir en av de största kontorsbyggnaderna som uppförs i Malmö under senare tid. Visionen är att huvudkontoret ska bli extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket ska genomsyra alla aspekter i projektet såsom materialval, energilösningar och byggproduktion.

De högt satta hållbarhetskraven avspeglas bland annat i att kontorsbyggnaden både ska Breeam-certifieras och WELL-certifieras i de högsta nivåerna. WELL är en metod som bygger på medicinsk och vetenskaplig forskning om hur den byggda miljön påverkar människors välmående och hälsa på arbetet.

”Tillsammans med Skanska strävar vi efter att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för att skapa en bra genomförandeprocess, men framförallt ett bra slutresultat. Tack vare att vi båda har en välutvecklad digital process kan vi öka kvalitén i projektets samtliga faser. Sweco och Skanska har sedan många år goda erfarenheter av att jobba tillsammans i projekt i den här storleksordningen”, säger Anders Öreberg, arkitekt och regionchef på Sweco.

ANNONS
ANNONS

”Vi valde Swecos arkitekter eftersom de har tydlig struktur och bra processer i hur de tar sig an stora komplexa projekt som E.ON:s huvudkontor. Dessutom har de en stark organisation med hög kompetens. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Sweco”, säger Behar Abdulah, projektchef på Skanska.