Nyligen har Sweco, tillsammans med Rise, utsetts till leverantör av strategiska analystjänster åt Klimatpolitiska rådet.

ANNONS

Tillsammans med Rise har Sweco utsetts till leverantör av strategiska analystjänster och utvärderingar av politiska styrmedel åt det oberoende, tvärvetenskapliga expertorganet Klimatpolitiska rådet. En av Klimatpolitiska rådets uppgifter är att bidra till ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället, det är en uppgift som även är central för Sweco och Rise.

Ramavtalet gäller kommande fyra år med förlängning varje år. Under året inleds tre uppdrag, det första handlar om finansbranschens roll i klimatomställningen, det andra uppdraget är omvärldsbevakning av regeringens arbete inom EU och det tredje handlar om regeringens styrning av myndigheternas arbete i klimatomställningen.

Läs mer: Sweco projekterar del av Norrbotniabanan [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS