I en ny rapport föreslår Sweco tre vattenstrategier för att säkra en hälsosam urban framtid och robustare system.

ANNONS

Sommarens extremväder med intensiva regn och översvämningar sätter fokus på hantering av vatteninfrastrukturen och vattenförsörjning. I stora delar av landet påverkar klimatförändringarna vattenförsörjningen och det oroar allmänheten.

En färsk Novus-undersäkning som Sweco har beställt, visar att endast fyra av tio personer mellan 18 och 79 anser att deras kommun kan säkra vattenförsörjningen vid en kris. I den nya rapporten Healthy water cities föreslår Sweco tre strategier för att säkra vattenförsörjningen och hanteringen av vatteninfrastruktutren.

Strategierna hanterar städernas hälsoutmaningar. Vattnet behöver bli en del av stadsbilden, naturen behöver återinföras i stadsplaneringen och vattenförbrukningen behöver minskas samt återanvändningen och reningen av avloppsvatten behöver ökas.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco förvärvar konsultbolag inom stadsutveckling [Dagens PS]