Örebro-området Tamarinden ska få 600 bostäder där energin är lagrad mellan husen och elförsörjningen delvis sker genom solceller. Sweco är med och utvecklar området som är placerat i centrala Örebro och ska bli näst intill självförsörjande på energi.

ANNONS

Örebrobaserade bostadsbolaget Öbo skriver om projektet i ett pressmeddelande.

Skapandet av det helt nya bostadsområdet Tamarinden, som minimerar sin klimatpåverkan genom att använda förnybar energi i ett lokalt energisystem, har skett genom ett partnerskap mellan Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och E.ON.

Idag har det även tecknats en avsiktsförklaring med två nya aktörer, Epiroc Rock Drills AB och KumBro Utveckling.

Vi står inför stora klimatutmaningar, där vi måste minska världens koldioxidutsläpp, minska användningen av de fossila bränslena och har en effektbrist med överbelastade transportvägar i de nationella kraftledningarna som försvårar städers utveckling. Örebro vill möta dessa utmaningar med målet att bli en klimatneutral stad år 2030, enligt Agenda 2030.

ÖBO har under ett antal år fokuserat arbetat med att testa och utveckla klimatsmarta energilösningar i delar av sitt bostadsbestånd och där de producerat, lagrat och delat elenergi mellan husen. ÖBOs uppdrag i Tamarinden är att ta med den kunskapen till övriga aktörer som gått in i projektet och implementera arbetssättet och de tekniska lösningarna i en hel stadsdel.

Centrerad energihubb ger el

Det nya bostadsområdet rymmer cirka 600 bostäder, kommersiella lokaler och förskola. När allt är på plats blir området näst intill självförsörjande på elenergi. Det förverkligas med hjälp av ett lokalt energinät, solceller och smarta batterier som ansluts till en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kopplar upp sig mot.

ANNONS
ANNONS

Förutom lokal elenergi bidrar stadsdelen även till att kapa effekttoppar hos E.ON och kan också bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska Kraftnät och på så vis minska trycket på de nationella kraftledningarna, elenergins motorvägar.

ÖBO har tilldelats en direktanvisning i Tamarinden och ska bygga cirka 160 bostäder på två av tomterna. ÖBO håller nu på att ta fram den arkitektoniska utformningen med Sweco och tillsammans med White arkitekter formar ÖBO hållbara utemiljöer. Övriga aktörer i Tamarinden är Serneke, Magnolia, Friendly Building och Tornet.