Sveriges Allmännytta: Byggpriser måste pressas

Uppdaterad: 30 sep. 2020Publicerad: 30 sep. 2020
– Vi kan inte ta för givet att räntorna sjunker eller förblir låga i all framtid. Byggpriser måste pressas, säger Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.
– Vi kan inte ta för givet att räntorna sjunker eller förblir låga i all framtid. Byggpriserna måste pressas, säger Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta. (Foto: Sveriges Allmännytta)

De senaste årens kraftiga ökning av byggpriser är fortsatt problematisk för allmännyttan.

ANNONS
ANNONS

Såväl nyproduktionen av bostäder som framtida renoveringar påverkas negativt. Att räntorna är låga kompenserar inte för de ökade byggpriserna. Det visar Sveriges Allmännyttas ekonomiska statistik för 2019, skriver de i ett pressmeddelande.

– Byggpriserna har stigit avsevärt mer än inflationen under en lång följd av år. Dels påverkas löpande förvaltningskostnader, dels medför de ökat upplåningsbehov och allt högre avskrivningar. Kostnaderna för avskrivningar stiger snabbt, eftersom högre anskaffningsvärden medför större avskrivningar, säger Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta.

Dessutom visar den ekonomiska statistiken att kostnadsökningarna är större än den minskning av kostnaderna som sjunkande räntor gett de senaste åren. Investeringar till högre kostnader ökar sårbarheten för stigande räntor. Begränsningarna av avdragsrätten för räntor som infördes 2019 komplicerar läget ytterligare.

Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, genomsnitt för riket, löpande priser. Byggpriser. (Källa: Ekonomisk statistik 2019) Avskrivningar och räntekostnader 2010–2019, genomsnitt för riket, löpande priser. (Källa: Ekonomisk statistik 2019)

– Vi kan inte ta för givet att räntorna sjunker eller förblir låga i all framtid. Byggpriserna måste pressas. Att det är möjligt vet vi, då våra Kombohus, ramupphandlade flerbostadshus, har pressat priserna med 25 procent under genomsnittligt marknadspris, säger Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta.

Om byggkostnaderna fortsätter att öka är risken dessutom stor att pengarna inte räcker till framtida renoveringar, särskilt inte om de måste göras till ännu högre kostnader. Detta ska ses mot bakgrund av att renoveringsbehovet är mycket stort, bland annat inom miljonprogramsområdena.

Läs mer: Hon blir ny vd för Swecos projektledning

ANNONS
ANNONS