För att möta efterfrågan byggs ny hållbar industrimark på Hedensbyn i Skellefteå Kommun. 

ANNONS

Skellefteå Site East är ett samarbete mellan Skellefteå Kommun och Skanska, där Tyréns fått i uppdrag att utföra projekteringen.

Området är 45 hektar stort och består av ett skogklätt moränlandskap med två större höjdryggar och ett lösmarksområde med totalt cirka 25 meter höjdskillnad.

Projektet följer Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande vilket innebär att hela byggprocessen präglas av ett miljö- och kvalitetstänk.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sverige först i världen med NollCO2-byggnad