Corona har påverkat bolag och individer på både ett eller annat sätt. Det har rört sig om avstannande i pågående projekt till förändringar i verksamheterna. Samtidigt som problemen allt eftersom uppstår vänder sig bolagen till varandra för att få hjälp i denna svåra situation.

ANNONS

Teknikdygnet har valt att ställa några frågor till bolag runt om i branschen för att säkerställa hur de tar sig an utmaningen i dagsläget.
Här besvarar Monica Granberg, vd på Structor, hur Structor möter pandemin.

Hur har er affär påverkats av coronapandemin?

– Vår affär har som helhet fram tills nu inte påverkats i någon högre grad. Vi har en tät dialog med våra kunder för att snabbt kunna möta deras behov och ändrade förutsättningar. De närmare 35 specialistkonsultbolagen inom Structor är verksamma på olika marknader och orter som är olika mycket påverkade av pandemins effekter. Bolagen i Structorgruppen är solida, likvida och obelånade. Sammantaget har vi har bra förutsättningar att vara stabila samarbetspartners till våra kunder och trygga arbetsgivare till våra medarbetare, även i denna exceptionella situation.

Har ni satt någon åtgärdsplan i verket? I så fall berätta?

– Vi följer utvecklingen noga och har vidtagit flera åtgärder för att skydda våra medarbetare, bidra till att begränsa smittspridningen och säkerställa våra uppdrag och leveranser. Varje bolag arbetar lokalt med krishanterings- och åtgärdsplaner, utifrån sin situation. Vi ger också löpande stöd och ledning till bolagen i bolagsövergripande frågor utifrån behov. Vi har sett över och säkerställt kritiska driftsfunktioner och det arbetet fortgår. Flera bolag och medarbetare har snabbt ställt om till distansarbete hemifrån. Sammanhållningen i bolagen är stark och vi ser också att nya sätt umgås har växt fram med t ex virtuella fika och afterworks. Det är viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi är medvetna om krisens allvar och vi gör vårt bästa tillsammans utifrån vad vi vet här och nu.

På vilket sätt följer ni pandemin?

– Vi bevakar utvecklingen och är noggranna med att följa information och riktlinjer från tillförlitliga informationskanaler.

ANNONS
ANNONS
Planerar permitteringar/varsel eller andra åtgärder för att sänka lönekostnaderna?

– Vi ser inga behov av permittering eller varsel i nuläget. Människorna som arbetar inom Structor är det viktigaste vi har och det finns flera alternativa åtgärder för oss innan det blir aktuellt med permitteringar eller varsel. Vi har pågående dialog med personer som vill starta upp nya bolag i Structorgruppen och de samtalen fortsätter. Vi hoppas och tror att den specialistkompetens vi har är efterfrågad och att vår affärsmodell är en styrka, även i ett läge då marknaden kan vika.