För att kunna förutse hur framtidens städer kommer utvecklas behöver vi se tillbaka och reflektera över de faktorer och trender som har påverkat byggande och stadsplanering.

ANNONS

Nu firar Strategisk Arkitektur 30 år och ser tillbaka i tiden för att blicka framåt och har spaningar om vad som kommer påverka framtidens stadsplanering, byggande och arkitektur.

Andreas Fries, arkitekt och grundare av 30-årsjubilerande Strategisk Arkitektur, skriver i ett pressmeddelande att stadsplanering berör alla och att man numer har möjlighet att tycka till om det som sker, den utvecklingen har pågått en längre tid men har fått en skjuts framåt av digitaliseringen och sociala medier.

Präglades av aktoritär stadsplanering

Innan den nya plan- och bygglagen kom 1987 präglades Sverige av en auktoritär stadsplanering, det var ett fåtal företrädare som kunde besluta om vilka kvarter som skulle rivas och vilken arkitekt som skulle rita vad.

Numer bidrar medborgarinriktade inslag i stadsplaneringen till att lyfta fram, exempelvis miljöfrågor. Medborgarinflytandet kommer fortsätta att bli starkare och vara avgörande för hur framtidens städer ska utformas.

Andreas Fries skriver att engagemang i närmiljön är en positiv effekt av medborgarinflytande, men att det också finns en risk för kortsiktiga trender och kortsiktighet i planeringen. Han menar att medborgarnas åsikter behövs men att långsiktigheten och expertisen måste finnas kvar.

Kärnfamiljen börjar förändras

I Sverige har bilden av den klassiska kärnfamiljen börjat förändras och det kommer återspeglas i arkitekturen när normen om bostad för kärnfamiljen släpps. Med nya familjekonstellationer och co-living förändras de boendesociala vanorna och det skapar nya möjligheter och behov.

Andreas Fries tror att vi de kommande åren kommer se en ökad heterogenitet och ett bredare spektrum på bostadsmarknaden, med ökad egenmakt, ägarlägenheter och bygg- och boendegemenskaper. Han påpekar att vi nu har en negativ trend med 140 000 trångbodda hushåll och att det behövs en politisk vilja kring finansiering och för att skapa mer inkluderande boendeformer.

Mångfald behöver tas tillvara

Mångfald innebär en enorm potential som vi behöver bli bättre på att ta tillvara, menar Andreas Fries, och han tror att vinnarna i det framtida bostadsbyggandet kommer vara de som bejakar heterogenitet och sådant som mobilitet och artificiell intelligens.

ANNONS
ANNONS

Städer behöver skapa en blandad och attraktiv stadsbild och de kommuner som vågar och kan leverera en blandning tror Andreas Fries är de som kommer bli mest framgångsrika de kommande 30 åren.

”Ökat medborgarinflytande, en förändrad syn på bostaden och mångfald kommer att prägla arkitekturen, byggandet och samhället. Vad vi ser är att dessa krafter som påverkar samhällsbyggandet blir alltmer komplexa, motsägelsefulla och mångfacetterade. Framtiden tillhör därför de beslutsfattare som vågar utmana gamla sanningar och möta samtidens komplexitet, leverera den mångfald som efterfrågas, kavla upp ärmarna och lägga pusslet på nytt”, skriver Andreas Fries i pressmeddelandet.

Läs mer: Sweco presenterar vision för stadsplanering [Dagens PS]