En ny rapport från Sveriges ingenjörer visar att kvinnliga ingenjörer inom de flesta branscher och inriktningar tjänar flera tusen kronor mindre än män.

ANNONS

I ingenjörskåren råder stora löneskillnader mellan män och kvinnor, det visar Sveriges ingenjörers rapport Rön om lön och kön. Inom de flesta inriktningar och branscher tjänar kvinnliga ingenjörer flera tusen kronor mindre än sina manliga kollegor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sveriges ingenjörer har sammanställt och analyserat löneskillnaderna mellan könen i ingenjörskåren och sett att inom flera viktiga teknikområden för klimatomställningen, inom utbildningsinriktningar som elektro/energi, kemi och bygg, är löneskillnaderna mellan 4 000 och 8 000 kronor och ibland ännu större.

”Andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna inom energi- och elektroteknik är bara tjugo procent. Förmågan att attrahera ingenjörer är helt avgörande om företagen ska klara klimatomställningen. Därför är det lika märkligt som beklämmande att kvinnliga ingenjörer med de här kompetenserna värderas lägre”, säger Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand, i pressmeddelandet.

Skillnader i ingångslöner befästs

Även i fall då ansvar och befattning är lika ligger kvinnors löner i den lägre delen av lönespannet. Rapporten visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns ingångslöner nu stärks, från att under några år ha minskat, nu är skillnaderna inom samtliga ingenjörsgrupper drygt 1 100 kronor.

Rapporten bygger på lönestatistik från totalt 72 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges ingenjörer och den visar att lönerna för kvinnliga civilingenjörer ligger nästan 20 procent under männens. Ulrika Lindstrand tycker att det är beklämmande att en bransch som verkligen behöver attrahera kvinnliga ingenjörer betalar sina kvinnliga medarbetare så pass mycket lägre i lön än sina manliga medarbetare.

Särskilt stora löneskillnader i byggbranschen

För ingenjörer som jobbar i byggbranschen är löneskillnaderna särskilt stora. Män har ofta högre positioner och det kan vara en förklaring, men även när befattning och ansvar är lika har kvinnor lägre lön.

ANNONS
ANNONS

”Varför ska man som kvinnlig ingenjör välja att söka sig till ett företag där ens kompetens inte värderas, när det finns andra som betalar bättre? Konkurrensen om attraktiva medarbetare kommer att hårdna när fler arbetsgivare erbjuder möjligheten att arbeta på distans. Det är upp till bevis om inte byggbranschen ska gå miste om duktig arbetskraft, säger Ulrika Lindstrand.

Läs mer: Så ser ingenjörer på distansarbete [Dagens PS]