Stockholms stad har nu tecknat fem exploateringsavtal med Atrium Ljungberg, avtalen omfattar både bostadsrättshus och kontorshus.

ANNONS

De fem exploateringsavtal som Atrium Ljungberg har med Stockholms stad omfattar två bostadsrättshus med sammanlagt ungefär 440 lägenheter med en bruttoarea på 37 000, kvadratmeter, ett kontorshus på cirka 26 000 kvadratmeter bruttoarea, ovanpå ett gemensamt garage i Hagastaden i Stockholm.

Exploateringsavtalet gäller de tre kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa, i Hagastadens östra del. Den totala investeringen beräknas uppgå till drygt 5 miljarder kronor, av det bedöms förvärvet av marken uppgå till cirka 2 miljarder. Affären är villkorad av beslut i Stockholms kommunfullmäktige.

Fastighetsägare i Hagastaden i 30 år

”Vi har varit en aktiv fastighetsägare i Hagastaden i mer än 30 år och det känns fantastiskt att få möjlighet att fortsätta expandera här. Det är spännande att se hur platsen utvecklas och med en tunnelbana på plats 2028 blir området en naturlig del av innerstaden”, säger Atrium Ljungberg vd Annica Ånäs i ett pressmeddelande.

Hagastaden planeras att växa med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser till år 2023, dessutom planeras Stockholms största parkprojekt mitt i området, det ska knyta ihop Hagastaden med Hagaparken och Brunnsviken.

Viktigt samarbete

Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna i Hagastaden, med 80 000 kvadratmeter kontor.

”Samarbetet med Atrium Ljungberg innebär att vi möjliggör fler attraktiva bostäder och arbetsplatser i Hagastaden. Detta blir ett viktigt tillskott till Stockholm och en viktig del i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel”, säger Anna König-Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms Stad, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Astra Zeneca flyttar till Karolinska-området i Stockholm [Dagens PS]