Byggbolaget Skanska har gått grönt ljus att riva det så kallade KPMG-huset på Tegelbacken i centrala Stockholm. På platsen, som ligger bredvid hotellet Sheraton, planerar Skanska att uppföra en byggnad som är mer än 50 procent större än den befintliga fastigheten

ANNONS

Fastighetsvärlden rapporterar, med hänvisning till Stockholmdirekt, att Skanska har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att riva KPMG-huset.

Visualiseringsbild av framtida Kvarteret Snäckan. (Foto: Bau)

Planerar byggnad på 26 000 kvadratmeter

Skanska köpte fastigheten som heter Snäckan 8 hösten 2014 från Alecta för 650 miljoner kronor, som en del av en bytesaffär.

Hösten 2016 sålde Skanska sitt planerade projekt till Slussgården/SKL som planerar att flytta sitt huvudkontor dit. Fastighetsvärlden har bedömt priset på den affären till 2 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

KPMG-huset innehöll 17 000 kvadratmeter lokaler. Skanska har fått klartecken för att riva och därefter uppföra en ny byggnad på 26 000 kvadratmeter på fastigheten.