Idag är vi vana vid att prata med datorer. Vi kan prata med Siri och Alexa i våra hem och bilar till exempel. Men för många bolag är den typen av tjänster inte ett alternativ, på grund av säkerhetsklassad data. Semcon har med hjälp av artificiell intelligens utvecklat en revolutionerande virtuell assistent för professionellt bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

ANNONS

Ju mer avancerad tekniken blir omkring oss desto mer komplex blir den att underhålla. Dessutom blir mängden data som företag måste hantera allt mer omfattande. Ytterligare en utmaning är att data kan lagras i molnet eller lokalt samt kan sparas i olika format och system som kan vara låsta eller öppna. För en servicetekniker som behöver svar på en specifik fråga kan det vara att leta efter den berömda nålen i höstacken.

– Med vår unika datahanteringslösning kan vi strukturera ett företags data och hitta samband som annars skulle vara omöjliga för den mänskliga hjärnan att upptäcka. Det skapar förutsättningar för att alltid ha tillgång till rätt information, vilket ger effektivare utveckling och service, minskade kostnader och ökad uptime, säger Pär Ylander, Business Development Manager på Semcon.

SIA kan resonera och föra dialog med frågeställaren för att se till att svaret blir korrekt. Lösningen har utvecklats i ett kundprojekt och möjliggjorts tack vare Semcons mix av olika spetskompetenser inom produktinformation och AI. Med hjälp av en så kallad ”dataminer” som hela tiden letar efter den senaste informationen byggs ett semantiskt lager med ontologier upp, vilket möjliggör att SIA hittar rätt svar. Lösningen baseras på Semcons unika och egenutvecklade datahanteringsplattform S4, som gör att all data i alla olika system kan kopplas samman.

– Vi kan med S4-plattformen lösa centrala utmaningar hos våra kunder genom att göra osorterad data tillgänglig och förståelig för alla slutanvändare. Vi ser till att varje företag får en skräddarsydd lösning utifrån sina specifika behov, vare sig det handlar om tjänstefiering, business intelligence eller att möjliggöra för framtida AI-satsningar, säger Carl-Johan Aldén, affärsutvecklingsansvarig för AI Solutions på Semcon.

ANNONS
ANNONS

Förändringar i Semcons verksamhet efter COVID-19