Byggbolaget SBB ska utveckla området Nöthagen i centrala Nyköping. Totalt ska 1 600 bostäder, skolor, samt ett vårdboende byggas. Totalt har området en bruttoarea på 160 000 och ska stå klart 2025. 

ANNONS

Området är idag ett industriområde, skriver SBB i ett pressmeddelande. Även nya torg och en offentlig park ska byggas.

”Nyköping är en tillväxtkommun som är centralt placerad i Mälardalen och kommer med Ostlänkens utbyggnad att vara en viktig del för utvecklingen i Mälardalsområdet. Med Nöthagens placering i direkt anslutning till den nya järnvägsstationen kommer området att vara attraktivt för såväl lokalt som regionalt arbetspendlande. Utvecklingen i området ligger helt i linje med SBB´s hållbarhetsmål”, säger SBB:s vice vd Krister Karlsson i ett uttalande.

ANNONS
ANNONS