Nu ska våra avfallsanläggningar digitaliseras med hjälp av smarta robotar, drönare, sensorer och molntjänster. Projektet drivs av Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

ANNONS

Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

För avfallssektorn, som tidigare haft en trög start på sin digitala resa, börjar utvecklingen nu ta fart på allvar. Teknikutvecklingen är snabb och tillämpningsområdena ökar hela tiden. Samtidigt vittnar många om att det kan var svårt att veta vilka lösningar som passar bäst för avfallssektorn. Det står dock klart att det finns en mängd tillämpningsområden för den nya smarta tekniken på såväl återvinningsanläggningar som deponier och förbränningsanläggningar.

”Vi vet sedan tidigare att det är erfarenhetsdelning från den egna sektorn som uppskattas mest. Därför har vi letat efter exempel på framgångsrik digitalisering inom avfallsanläggningar och faktum är att vi har hittat en hel del”, säger Eva Stattin, projektledare och digitaliseringsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

”Det pågår en mängd satsningar och initiativ för att utveckla ”den smarta staden”. Förhoppningsvis kan det här projektet hjälpa till med att rita in vår sektor och våra avfallsanläggningar i denna utveckling”, säger Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige.

Anpassade för tuffa miljöer

En referensgrupp har bidragit med värdefulla tips, exempelvis om hur man ska göra för att implementera nya affärslösningar och molntjänster, utan allt för mycket trassel längs vägen. Smarta robotar och sensorer som är anpassade för tuffa miljöer är andra områden som ringats in, liksom drönare som används för att skapa överblick och optimera processer på deponianläggningar.

Som inspirerande exempel finns bland annat ett norskt avfallsbolag som genomför en strategisk digitaliseringssatsning som omfattar hela bolaget, deras leverantörer och kunder. Det visar hur avfallsbolag kan jobba på bred front med såväl affärssystem som nya digitala lösningar för kundigenkänning och självbetjäning vid återvinningscentraler.

ANNONS
ANNONS

Projektets resultat presenteras i en serie skrifter som ska inspirera och vägleda avfallssektorns digitalisering genom att sprida kunskap, erfarenhetsdelning och goda exempel. Skrifterna fångar upp utmaningar och möjligheter med digitala systemlösningar och annan smart teknik, såsom uppkopplade sensorer, robotar och drönare.

Läs mer: Så förberedd är din kommun för nästa kris [Dagens PS]