I omställningen till ett hållbart samhällsbyggande blir det allt viktigare med expertis inom återbruk av både befintliga byggnader och material. När Heimstaden återskapade fasaderna på de nära 120 år gamla byggnaderna i kvarteret Kråkan 30–31 i Malmö tog de hjälp av PE Teknik & Arkitektur som rådgivande arkitekt.

ANNONS

Byggnaderna ritades av arkitekten August Stoltz i jugendstil med inslag av nyrenässans och stod ursprungligen klara 1906. Under åren hade många av fasadens ursprungliga detaljer försvunnit. I butikslokalerna på bottenvåningen fanns till exempel inte längre entrédörrar samt dörr- och fönsterpartier kvar i originalutförande. Fasadornamentik, balkonger och rusticeringar hade dessutom rivits på 80-talet. 

När husen återigen skulle renoveras ville Heimstaden så långt det var möjligt återställa fasaderna till samma utseende som de hade när de var nybyggda. I detta ambitiösa projekt fick PE förtroende som rådgivande arkitekter genom hela processen, från första platsbesök till färdigt förfrågningsunderlag samt vid framtagning av vissa delar som bygghandlingar. 

Noggranna undersökningar

”Vårt uppdrag innebar mycket utredning och undersökningar. Det var spännande och utmanande att återskapa originalutförandet och samtidigt tillgodose dagens krav från gatukontor, räddningstjänst och vad gäller tillgänglighet”, säger Linda Magnusson Kärrstedt, arkitekt SAR/MSA och studiochef på PE.

Ett exempel på detektivarbetet var analys av foton och besök på referensprojekt från samma era för att kunna ta fram ritningar på hur originaldörrar och skyltfönster hade sett ut. Ritningarna användes sedan för att specialtillverka nya partier. Många ledtrådar till husens ursprungliga utseende fick man även genom platsbesök i lägenheterna som alla hade många originaldetaljer kvar, till exempel stuckatur med egna uttryck i varje rum.

Återanvändning och traditionella metoder

Vid fasadrenoveringen försökte man så långt det gick att återanvända det som gick, behålla de originalfönster som fanns kvar och åtgärda skador som uppkommit genom åren. Vid rivningen uppdagades originaldetaljer och tidstypiska inslag som bevarades. Vi förespråkade också användandet av traditionella byggnadssätt när det var möjligt, som till exempel tak och putssystem och målning med linoljefärger (utan terpentin).

ANNONS
ANNONS

”Vi har hjälpt Heimstaden att återge husen sin ursprungliga glans utan att kompromissa med moderna krav. De har nu goda förutsättningar att stå kvar långt in i framtiden”, säger Karin Rudnert, arkitekt på PE.