Teknikkonsultbolaget Rejlers har köpt upp telekomverksamheten hos Sitowise, som är ett av Finlands största teknikkonsultbolag. Genom affären ska Rejlers utveckla 5g-lösningar och rusta upp Finlands telekomnät. Sitowises telekomavdelning har 40 medarbetare. 

ANNONS

Rejlers presenterar affären i ett pressmeddelande.

I och med förvärvet blir Rejlers telekomdivision i Finland dubbelt så stor och stärker erbjudandet av tjänster relaterade till underhåll, design och konstruktion av telenät. Förvärvet innebär att Rejlers tar över affärsavtal, kunder samt 40 tidigare medarbetare inom Sitowises telekomverksamhet.

”Nya möjligheter med 5g kommer att förändra branschen och samhället i stort och med detta förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder i denna omvandling”, säger Seppo Sorri, vd Rejlers i Finland.

”Vi har under lång tid haft många engagerade medarbetare inom telekom och för oss var det viktigt att hitta en ägare som tar verksamheten framåt. Övergången till Rejlers menar vi ger våra experter möjlighet att utvecklas och bli en del av en stark, lärande organisation som tillför mervärde till kunderna”, säger Pekka Eloholma, vd och koncernchef för Sitowise.

Sitowises tjänster inom telekom har bland annat omfattat utformning och konstruktion av mobilnät och förstärker Rejlers nuvarande tjänsteutbud inom sektorn. I och med förvärvet har Rejlers nu drygt 300 medarbetare i Norden med expertis inom telekom.

ANNONS
ANNONS

Köpesumman för affären är i nuläget okänd.

Läs mer: Rejlers bakom finskt elbolags största projekt [Dagens PS]