Under hösten ska Semcon undersöka hur transportflöden inom Gävle hamn kan effektiviseras i en ny förstudie för Yilport.

ANNONS

Autonoma fordon kan automatisera logistikprocesser och det ger minskade kostnader samtidigt som säkerheten och kvaliteten blir bättre.

Hamnar är avgränsade områden och det gör att de är perfekta miljöer för autonoma lösningar. I Gävle hamn transporteras varje dag stora mängder gods och Yilport står för driften.

”Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande, säger David Darwall, Global Business Manager Applied Autonomy på Semcon, i ett pressmeddelande.

Containers först ut

Den logistikprocess som ska undersökas först är containers som flyttas med lastbil från containerlagring till kaj där kranar lyfter över dem till båt. I projektet ska Semcon att kartlägga alla delar av processen för att kunna förstå den på djupet.

Yilport ansvarar för driften av 22 hamnar över hela världen och vid dem används samma process för att flytta containers. Det innebär att det finns stora ekonomiska vinster med att hitta en lösning som kan användas vid alla deras hamnar.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nytt ramavtal för Semcon inom Life Science [Dagens PS]