Teknikkonsultbolaget Semcon visar ett positivt rörelseresultat för Q1 2020; 50 miljoner kronor mot 44 miljoner samma period förra året. Omsättningen är 491 miljoner, en ökning med 8 miljoner. Samtidigt meddelar de uppsägningar för 150 personer. 

ANNONS

Företagets organiska tillväxt landade på 1,3 procent och rörelsemarginalen var 10,2 procent (9,1). Företagets resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (33) och resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,14 kr (1,83).

Gällande den rådande coronakrisen och dess inverkan på företaget säger vd Markus Granlund följande i ett uttalande:

”Det förändrade marknadsläget med lägre efterfrågan från fordonsindustrin och ökad osäkerhet inom tillverkningsindustrin, som covid-19
har orsakat, har vi främst hanterat genom korttidspermittering av personal, ytterligare
effektiviseringar och uppskjutna investeringar”

För att möta coronavirusets effekter meddelade Semcon i mars att de korttidspermitterar ett antal anställda. Nu meddelar de att 150 personer kommer förlora jobbet på företagets avdelningar i Göteborg, Stockholm och Södertälje. Detta som en följd av olika projekt som avslutats med kort varsel.

Läs mer: Semcon ångrar sig – inget utdelningsförslag [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS