Jönköpings kommun ska via en digital plattform integrera alla kommunägda fastigheter i samma smarta infrastruktur och därmed minska energianvändningen.

ANNONS

Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform som ska integrera alla kommunägda fastigheter i samma infrastruktur med målet att minska fastigheternas energianvändning. Plattformen kommer ge nya samordningsmöjligheter för kommunen när det gäller sådant som säkerhets- och trygghetssystem.

Jönköpings kommun kommer kunna göra avancerade analyser för optimering och effektivisering av energianvändningen genom att samla alla informationsflöden i den gemensamma plattformen.

Kan integreras med andra system

Plattformen, som kommunen har upphandlat av Siemens, kommer att vara flexibel och öppen för att integreras med andra system.

”Den plattform som vi bygger nu öppnar upp helt nya möjligheter. Oavsett vilka frågor Jönköpings kommun vill prioritera i sitt fastighetsbestånd så kommer man att ha väldigt goda förutsättningar med all data samlad och strukturerad”, säger Tomas Ek, Siemens projektledare i Jönköping, i ett pressmeddelande.

Sveriges klimat- och energimål

Andreas Finnstedt, landschef för Siemens Smart Infrastructure i Sverige, berättar att bostäder och service står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning och att den måste minska ordentligt om vi ska nå våra klimat- och energimål samt att kommunerna, med sina stora fastighetsbestånd, då är avgörande.

Enligt Sveriges klimat- och energimål ska energianvändningen vara 50 procent lägre till år 2030 jämfört med år 2005. Till år 2040 ska Sveriges elproduktion vara förnybar och senast år 2045 ska de klimatpåverkande nettoutsläppen vara nere på noll.

ANNONS
ANNONS

”Vi är stolta över att ha tagit det här steget. Det möjliggör för oss att utveckla och optimera våra fastigheter samtidigt som vi kan förvalta dem så billigt som möjligt med hög bibehållen komfort för Jönköpings invånare. Kommunen har högt ställda mål inom bland annat klimat, energi och trygghet som den här plattformen kommer att hjälpa oss att nå”, säger Michael Alm, projektledare på Jönköpings kommun, i pressmeddelandet.

Läs mer: Utsläpp ska minskas med elektrifiering [Dagens PS]