Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Beställare är Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till 140 miljoner svenska kronor.

ANNONS

I projektet ingår det att sanera totalt cirka 220 000 kubikmeter förorenad jord.

Läs mer: Rapport: Konsultbranschen stärker marginalerna

ANNONS
ANNONS