Konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur har kollat upp vad invånare tycker om planeringen i sina städer. Örebro hamnar i topp.

ANNONS

I Samhällsbarometern 2021 har PE Teknik & Arkitektur frågat invånare i Sveriges 12 största städer om vad de tycker om planeringen i sina städer. Örebro hamnar högst upp på listan. Minst nöjda är Göreborgs, Stockholms och Uppsalas invånare.

I Örebro är hela 69 procent av invånarna nöjda med stadsplaneringen. Lund hamnar på en andraplats, där är 68 procent av invånarna nöjda med stadsplaneringen. På tredje plats hamnar Linköping, men 66 procent nöjda invånare.

Göteborgs invånare minst nöjda

För andra året i rad hamnar Göteborg på sista plats, där är endast 50 procent av invånarna nöjda med stadsplaneringen. Jämfört med förra året är det dock fler som är nöjda i år, nu är 7 procent fler nöjda med stadens planering.

Stockholm och Uppsala hamnar också långt ned på listan.

”Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad, hur det påverkar våra liv och att det kan vara avgörande för invånarnas trivsel. I dag upplever exempelvis fler att deras stad är cykel- och promenadvänlig, något som har blivit en viktig faktor under pandemiåret. Samtidigt visar årets rapport på en ökad tveksamhet kring huruvida nya stadsdelar faktiskt bidrar positivt till stadens utveckling, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur till World in Property.

Fler har promenerat och cyklat

I årets undersökning är det fler som uppger att de har utforskat sina närområden till fots eller med cykel, 83 procent, jämfört med 77 procent i Samhällsbarometern 2020. Det kan kanske bero på de reserestriktioner som pandemin har orsakat.

ANNONS
ANNONS

Sammhällsbarometern 2021 visar också att fler tycker att deras stad har en bra variation av boenden, medan färre tycker att nya stadsdelar och bostadsområden bidrar positivt till stadens utveckling, där har andelen nöjda minskat med 5 procentenheter. I Norrköping och Stockholm finns flest invånare som känner sig mer negativa, antalet nöjda invånare i städerna har minskat med 15 respektive 11 procentenheter.

Läs mer: PE: Nya bostäder intill Visby ringmur [Dagens PS]