I ett försök att röja upp kaoset med elsparkcyklar i Stockholm kommer två företag som hyr ut dem ställa ut över 100 ställ för parkering.

ANNONS

I en gemensam satsning går bolagen Voi och Tier ihop i ett försök att få ordning på kaoset med elsparkcyklar som råder i Stockholm. Tillsammans ställer de båda bolagen ut mer än 100 parkeringsställ i staden.

Bolagen kommer finansiera satsningen som genomförs tillsammans med Stockholms stad.

Välkommet initiativ

”Stockholms stad välkomnar att elsparkcykelföretagen tar egna initiativ till att förbättra trafiksituationen i Stockholm. Särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklar är ett viktigt verktyg för att minska den nuvarande oredan. Elsparkcyklarna är ett uppskattat sätt för många att ta sig fram i Stockholm och vi behöver en palett av åtgärder för att komma tillrätta med situationen”, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Bolagen kommer att ge incitament till de användare av elsparkcyklar som parkerar cyklarna i ställen med rabatterat pris på resor. Parkeringsställen kommer inte ha några varumärken kopplade till sig så även andra företags elsparkcyklar får parkeras i ställen.

Dedikerade parkeringsytor viktigt

Enligt forskning från norska Transportøkonomisk Institutt, TØI, (2021) kan dedikerade parkeringsytor förbättra ordningen med elsparkcyklar.

”Vi ser det här som en milstolpe i omställningen till framtidens hållbara städer där tillgängligheten utan bil ökar. Dedikerade parkeringsytor är nödvändigt för att skapa ordning med elsparkcyklar och därmed bättre säkerhet för samtliga trafikanter”, säger Eric André, Sverigechef på Voi i pressmeddelandet.

Det finns i dag ingen parkeringsinfrastruktur för elsparkcyklar i Stockholms stad och det är viktigt att det finns parkeringsytor i en utbyggd cykelinfrastruktur, något som är i linje med en grön omställning.

ANNONS
ANNONS

Bidra till bättre stadsmiljö

Elsparkcykelställen i Stockholms stad är ett pilotprojekt och i varje ställ kommer tio elsparkcyklar få plats. Förhoppningen är att satsningen på ställen ska bli startskottet för en minskning av antalet felparkerade elsparkcyklar och därmed bidra till en bättre stadsmiljö.

”Andra aktörer, kommuner och myndigheter är naturligtvis även de välkomna att vara med och ta ansvar för bättre cykelinfrastruktur och på så sätt bidra till den gröna omställningen”, säger August Svedenstedt, Sverigechef på TIER, i pressmeddelandet.

Läs mer: Elsparkcyklarna är Stockholms framtid – enligt partierna [Dagens PS]