Preliminära resultat från Trafikverkets mätningar visar att nästan hälften av alla tunga fordon kör överlastade.

ANNONS

Trafikverket har gjort mätningar på 31 platser i Sverige och de preliminära resultaten från mätningarna visar att 42 procent av alla tunga fordon kör överlastade, det framgår av ett pressmeddelande.

Med tunga fordon menas i detta fall fordon med en bruttovikt på över 35 ton.

Andelen överlastade fordon har ökat

Sedan 2014 har andelen överlastade tunga fordon ökat rejält, då uppmättes andelen överlastade tunga fordon till 24 procent, 2015 var andelen 38 procent och mellan 2016–2018 steg andelen till 48 procent. Förra året uppmättes andelen till 42 procent.

Vi ser allvarligt på att nästan vartannat tungt fordon på vägarna kör med överlast. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. Vi behöver arbeta på bred front för att komma tillrätta med problemet och där är våra samarbeten med branschen viktiga”, säger Lennart Kalander, chef för Nationell planering på Trafikverket.

Ökade underhållskostnader

För tillståndet på våra vägar är det bra med rätt lastade fordon, liksom för trafiksäkerheten och för transportbranschen.

För trafiksäkerheten och framkomligheten ger överlastade tunga fordon allvarliga konsekvenser och det ökar slitaget på vägarna ger ökade underhållskostnader så att Trafikverket måste prioritera bort annat underhåll.

För transportbranschen ger överlastade fordon snedvriden konkurrens och ökade olycksrisker.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Här finns Trafikverkets undersökning Tunga Fordons vikt i rörelse för 2021.

Läs mer: Försäljningen av biogas till åkerier ökar explosionsartat [Dagens PS]