Öppna Skolplattformen polisanmäls av Stockholms stad, som menar att appen kan ha begått dataintrång. Utvecklarna av appen anser inte att de gjort något fel.

ANNONS

Öppna Skolplattformen skapades av föräldrar runt om i Stockholm som sökte ett alternativ till Stockholm stads skolplattform. Plattformen finns även som app och är menad att fungera som föräldrarnas egna plattform. Appen har blivit nedladdad av ca 4000 föräldrar, skriver Ny Teknik.

Stockholms stad har tidigare vid ett flertal tillfällen bett utvecklarna att ta ner appen på grund av det osäkra juridiska läget kring hanteringen av personuppgifter, men utan resultat. Utvecklarna av appen försvarar sig och påstår att de inte gjort något fel. 

Appen kan bryta mot flera lagar

Beslutet kommer efter en juridisk utredning i samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, där man kommit fram till att Öppna Skolplattformen kan ha begått dataintrång, brott mot dataskyddsförordningen och intrång i upphovsrätten. 

“Vi har verkligen försökt fördjupa oss och förstå vad vi som myndighet måste göra utifrån ansvaret för personuppgifter. Utifrån den bedömningen kan vi se att det är en form av dataintrång, och det är allvarligt. Vi har ett ansvar för att skydda hundratusentals elever”, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl som beslutade över steget att polisanmäla.

“Det är ett så allvarligt brott att vi inte kan se något annat än att vi måste polisanmäla”, säger hon, som menar att beslutet främst skedde för att utvecklarna hämtat ut uppgifter utan tillåtelse.

Problematiskt med ett öppet API 

Utvecklarna av appen har efterfrågat tillgång till Stockholms stads öppna API flera gånger, men aldrig fått ett ja. Detta menar dock Holmdahl är problematiskt, eftersom datan faktiskt ligger öppet för folk att hämta utan tillåtelse. Nu funderar man på att flytta uppgifterna till ett stängt API för att lösa problemet.

Ny Teknik fick även kontakt med en av utvecklarna bakom appen, Christian Landgren, som tycker att utredningen gått ut på felaktiga antaganden och orimliga tolkningar av lagen. 

“Min första reaktion är ‘vad håller de på med?’”, säger han, men tillägger att man nu överväger motåtgärder. “Vi ska titta mer på djupet om vad hotet om en polisanmälan handlar om.”

ANNONS
ANNONS

“En olycklig situation” 

Holmdahl trycker på att Stockholms stad är positiva till idén kring den öppna skolplattformen, men att lagen ändå kommer före. “Det har blivit en väldigt olycklig situation”, säger hon.

Nu återstår att se vad som händer med att Skolplattformen polisanmäls av Stockholms Stad, och enligt IMY kan det ta några veckor innan ärendet är behandlat. 

Läs mer: Stockholms stad prisar ny bro som årets byggnad