Transportstyrelsen har redovisat en slutrapport om behovsstyrd hinderbelysning på vindkraftverk, rapporten visar att reglerna är olika i olika europeiska länder.

ANNONS

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att redogöra för hur Sveriges regler för hinderbelysning på vindkraftverk står sig internationellt samt jämföra de svenska reglerna med några utvalda europeiska länders regler för så kallad behovsstyrd hinderbelysning, vilket innebär att belysningen endast tänds när sikten är dålig eller när ett flygplan närmar sig.

”Vi har dels jämfört länder som ligger nära oss rent geografiskt, dels länder där vindkraften är utbredd. Det går att konstatera att reglerna för hinderbelysning på vindkraftverk skiljer sig mycket åt runt om i Europa, säger Linnéa Ekström, sakkunnig på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I slutrapporten, som har redovisats till regeringen, jämförs svenska regler med sju länders regler: Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sveriges största vindkraftpark – Stockholms skärgård [Dagens PS]