Dagens PS

Olika elpris i Sverige slår olika mot regionerna

I södra Sverige är elpriset som högst och Magnus Windblixt, fastighetschef i Region Skåne säger att de räknar med en 60-procentig höjning nästa år
I södra Sverige är elpriset som högst och Magnus Windblixt, fastighetschef i Region Skåne säger att de räknar med en 60-procentig höjning nästa år. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 06 okt. 2022Publicerad: 06 okt. 2022

I landets fyra elområden slår de ökande elpriserna olika eftersom prissättningen styrs av tillgång och efterfrågan och regionerna tvingas därför förbereda sig på olika sätt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I Sveriges sydligaste del, elområde 4, är elpriset högst och i Region Skåne räknar man med att höjningen blir 60 procent nästa år. I Sveriges nordligaste del är elpriset lägst och i Region Norrbotten känner de sig trygga, det skriver Fastighetsnytt.

“Just nu är det nästan omöjligt att med träffsäkerhet prognostisera energipriser för kommande år, men vi räknar med 60 procent höjning redan nästa år”, säger Magnus Windblixt, fastighetschef i Region Skåne, till Fastighetsnytt.

I första hand kommer Region Skåne rikta de åtgärder och omprioriteringar som behövs till administrativa byggnader där ingen vårdverksamhet förekommer, men driftoptimering och fastighetstekniska installationer kommer göras över hela regionens bestånd.

Elområde 3

Västra Götalandsregionen, i elområde 3, har bundit sina elpriser för i år och för nästa år, varför de just nu inte påverkas av de höjda elpriserna. Kristina Käck, energi- och miljöchef på Västfastigheter, säger att de prissäkrat ungefär halva volymen för 2024. Västra Götaland har sedan 2011 arbetat med energisparande åtgärder för att till 2030 halvera energiförbrukningen i sina lokaler.

“Vi bedriver ett mycket aktivt och systematiskt energieffektiviseringsarbete där byggnader och installationer optimeras kontinuerligt. Varje dag, varje timme. Målet är att fortsätta det arbetet i oförminskad takt”, säger Kristina Käck till Fastighetsnytt.

Elområde 1 och 2

Region Jämtland, i elområde 2, binder sina elavtal månads-eller kvartalsvis, de räknar med tredubblade elpriser och inplanerade åtgärder för att minska energiförbrukningen ska påskyndas.

ANNONS

“Det handlar om enkla saker som att släcka belysningen, fläktar och ventilation på kvällar och helger. Det är svårare att göra det på sjukhus som har medicintekniskt utrustning som är beroende av el dygnet runt jämfört med exempelvis kontor. Men vi uppmanar alla som kan göra det”, säger fastighetschef Jörgen Svensson till Fastighetsnytt.

Region Norrbotten, i elområde 1, har bundit sina elavtal fram till 2024 och känner sig trygga, men jobbar ändå hela tiden med energifrågor och energieffektivisering. Regionens fastighetschef Mikael Wänstedt säger att de konstant följer viktiga nyckeltal i driftoptimeringen för att hålla koll på elförbrukningen.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Dubbelt så högt elpris i Norrland i september

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS