Afrys rörelseresultat för 2021 uppgick till 1 523 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 10 procent från 2020.

ANNONS

Under 2021 stärkte Afry sin position inom hållbara lösningar både genom strategiska förvärv och organisk tillväxt. Afry strävar efter att vara ledande inom industriell digitalisering i Norden och den 1 januari 2022 etablerades divisionen Afry X med cirka 800 digitala experter och ungefär en miljard kronor i omsättning.

Afrys rörelseresultat, ebit, för 2021 uppgick till 1 523 miljoner kronor, att jämföra med 1 382 år 2020. Resultat efter skatt för 2021 blev 1 130 miljoner kronor (932). Årets ebita uppgick till 1 662 miljoner kronor (1 509) och ebita-marginalen uppgick till 8,3 procent (7,9).

Ebita-marginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,5 procent. Nettoomsättningen 2021 uppgick till 20 104 miljoner kronor (18 991), vilket motsvarar en organisk tillväxt, justerad för kalendereffekter, på 5,3 procent.

Ska minska kostnader

Afrys Division Infrastructure redovisade en något negativ tillväxt under årets fjärde kvartal och ett lägre resaultat jämfört med fjärde kvartalet 2020. Resultatet påverkades av hög sjukfrånvaro under slutet av året.

För att stärka lönsamheten och effektiviteten inom Division Infrastructure har kostnadsåtgärder som motsvarar 100 miljoner kronor i årstakt identifierats, cirka 80 av dessa miljoner kommer riktas mot Infrastructure och cirka 20 miljoner inom administration.

Omstruktureringskostnaden uppskattas till 100 miljoner kronor och ska enligt plan belasta första kvartalet 2022. Besparingarnas fulla effekt väntas vara uppnådd under andra halvåret 2022.

Kommentar från vd

”Inom Division Infrastructure har vi en stark position, men baserat på en svagare resultatutveckling så har ett systematiskt förbättringsprogram startats. Innan årsskiftet fick förvärvet av finska Vahanen med cirka 500 medarbetare klartecken. Bolaget kommer att ingå i Division Infrastructure och stärka vår finska verksamhet ytterligare”, kommenterar Afrys vd Jonas Gustavsson i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Vi fortsätter att navigera genom de makroekonomiska faktorer som kan påverka oss såsom effekter från den pågående pandemin. Vi ser starka drivkrafter för att accelerera omställningen i samhället och vi är redo att möta efterfrågan med en position och erbjudande som är starkare än någonsin”, säger han vidare i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Två nya uppdrag för Afry [Dagens PS]