Inomhuskomfortbolaget Ecoclime kommer att vara ansvariga för att implementera sin cirkulära energilösning i ett tiotal fastighetsprojekt i Umeå. Som utvecklare av systemet kan företaget projektera installationer av systemet och konsultera med fastighetsägare. 

ANNONS

Ett tiotal fastighetsprojekt i Umeå kan fortsätta projekteringen för installation av dotterbolaget Evertherms cirkulära energilösning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Kommunförbundets jurister ger nationellt klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherms systemlösning SEW för återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det betyder att kommunala VA-bolag inte längre kan förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten.

”De första upphandlingarna är redan på gång i Umeå och totalt skapar de pågående och planerade upphandlingarna i Umeå affärsmöjligheter för Evertherm i storleksordningen 20 miljoner kronor inom det närmaste året. Beskedet i Umeå är förstås viktigt nationellt för vår fortsatta marknads- och försäljningssatsning inom Evertherm som inleddes hösten 2019, med tre sålda system och en rad projekteringar som följd”, kommenterar Lennart Olofsson, vd för Ecoclime.

ANNONS
ANNONS