Fjärranalys blir allt viktigare som grund för samhällsbyggande och digitaliseringens utveckling skapar nya metoder för framtagande av fakta om omgivningen.

ANNONS

Det var under fösta världskriget som fjärranalys utvecklades i syfte att uppskatta fiendens militära styrka. I dag kan det användas till det mesta. Och vid samhällsbyggande och klimatforskning är det ett nödvändigt verktyg.

Norconsult arbetar nu med en ny effektiv analysmetod för ruttplanering och prioritetsklassad markyta. Metoden kan exempelvis användas för att ta fram den mest miljövänliga och kostnadseffektiva sträckan för en ny väg eller för att hitta den kortaste vägen för en ny kraftledning. Metoden kan även användas för att riskklassa markområden.

Utifrån geografiska kartunderlag samt flyg- eller drönarfoton görs prioritetsklassning och viktningen märks ut i olika datalager varpå optimala rutter tas fram med hjälp av algoritmer i programvaran. Det ger en sammanslagen karta med värden, färger och polygoner i markområdet, där framkomliga områden får ett lågt värde medan ett naturreservat får ett högt värde.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult föreläser om hållbar inomhusmiljö i skolan [Dagens PS]