Norconsult ska utföra fältundersökningar inför byggandet av Göteborgs nya hamnterminal i Arendal. Marken vid det 220 000 kvadratmeter stora hamnområdet består av muddermassor och lera som ska stabiliseras. Hamnen ska invigas 2025. 

ANNONS

Norconsult skriver om projektet i ett pressmeddelande.

Dagens ytterhamnar i Göteborg byggdes på 1960- och 70-talen och sedan dess har volymtillväxten varit mycket kraftig. För att skapa utrymme för framtida godsvolymer byggs en helt ny hamnterminal i Arendal, där totalt 350 000 kubikmeter muddermassor ska stabiliseras i två etapper. Under vintern 2020/2021 påbörjas den första underhållsmuddringskampanjen inför den första byggnationen.

Som underlag för utbyggnaden av etapp 2, ska Norconsult Fältgeoteknik säkerställa de geotekniska förutsättningarna inför kommande projektering och byggskede. Syftet är att säkerställa hållfasthetsegenskaperna i leran och att förbättra underlaget avseende djupet till berg i vattenområdet söder om ön Lilla Aspholmen utanför Arendalshamnen.

200 000 containrar per år

”Vi är stolta och glada över förtroendet från Göteborgs Hamn och att vi vann uppdraget i tuff konkurrens”, säger Norconsults VD Markus Mangsten. Vi har fått goda vitsord från vårt arbete i projekt Skandiaporten och ser fram emot att få fortsätta utveckla hamnområdet i nya Arendal, säger han.

ANNONS
ANNONS

Den nya hamnen beräknas vara färdig 2025, men delar av den kommer att kunna tas i anspråk redan under byggtiden. Totalt beräknas cirka 200 000 roro- eller containerenheter hanteras per år. Ytan blir 220 000 kvadratmeter och max djupgående för fartyg blir 12 meter. Dessutom förbereds samtliga nya kajlägen för elanslutning för att minimera utsläppen från fartygen när de ligger vid kaj.