Statistiken över beviljade bygglov för lägenheter i flerbostadshus visar på en relativt svag utveckling, enligt Navet Analytics.

ANNONS

Statistiken i Navet Analytics senaste månadsbrev Marknadssignaler & prognoser visar att beviljade bygglov för lägenheter i flerbostadshus har en relativt svag utveckling. Under de första sju månaderna 2021 låg antalet beviljade bygglov på samma nivå som under motsvarande period 2020.

Byggloven för småhus låg under årets första sju månader 20 procent över motsvarande period förra året, vilket indikerar att småhusbyggandet det näsmaste året kan växa starkare än byggandet av flerbostadshus, det menar Magnus Klein, som ansvarar för konjunkturrpporteringen på Navet Analytics.

Navet Analytics prognoser för småhusbyggandet visar på en ökning med 10 procent under 2021 och med 5 procent under 2022 och de räknar med att byggandet av flerbostadshus kommer växa med 3 till 5 procent per år under perioden. Enligt Navet är dock en avgörande faktor att det inte blir någon brist på cement under perioden.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Positiva konsulter på byggmarknaden [Dagens PS]