I den byggrelaterade handeln har omsättningen ökat med 5 procent de senaste tre månaderna, det är en halvering jämfört med motsvarande period 2020 i relation till 2019.

ANNONS

Omsättningen i den byggrelaterade handeln har som helhet ökat med 9 procent under perioden januari till september i år, jämfört med motsvarande period förra året. Det visar på en tydlig minskning av ökningstakten, menar Jens Linderoth analysansvarig på Navet Analytics.

Under det första halvåret i år låg ökningen på 11 procent och under de första månaderna var ökningstakten ännu högre. Utvecklingen ligger i linje med Navet Analytics prognoser, de förväntade sig en inbromsning av försäljningsökningen under hösten när de renoveringsaktiviteter som pågått under pandemin minskar.

Läs mer: Ökningen av bygghandelns försäljning har bromsat in [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS