Midsummer expanderar med dotterbolag i Italien

Uppdaterad: 31 aug. 2020Publicerad: 31 aug. 2020
midsummer
Jarno Montella, ny vd för Midsummers Italien-verksamhet (Foto: Midsumer)

Svenska solel-bolaget Midsummer startar en ny fabrik i Italien och lanserar i samband med detta ett dotterbolag i landet. Fabriken ska producera solpaneler i storskaligt omfång och vd för verksamheten blir Jarno Montella. Midsummers svenska verksamhet är främst inriktad på tillverkning av komponenter för solcells-produktion. 

ANNONS
ANNONS

Det skriver Midsummer i ett pressmeddelande.

“Tillverkning av solpaneler får växande utrymme”

Verksamheten vid Midsummers anläggning i Järfälla är i huvudsak fokuserad på tillverkning av företagets unika DUO-maskiner samt småskalig produktion av byggnadsintegrerade osynliga solpaneler. Detta planeras fortgå i nuvarande eller utökad omfattning.

Den befintliga produktionslinan för solpaneler bedöms dock i sin begränsade storlek inte längre som tillräcklig för att möta den snabbt växande efterfrågan. Denna efterfrågan möts i ett första steg genom etablering av en egen fabrik i Italien. En stor del av investeringskostnaden bedöms kunna finansieras genom bidrag från italienska myndigheter.

”Midsummer har sedan starten vuxit till ett högteknologiskt spjutspetsföretag med en egen avancerad teknologi som producerar solceller med unika egenskaper. För att utnyttja vår fulla potential vrider vi därför om organisationen från att ha tyngdpunkten på att sälja avancerad tillverkningsutrustning för CIGS-solceller till att även omfatta storskalig tillverkning av solceller och solpaneler, och därmed ägande av hela kedjan från solcellsproduktion till färdiga osynliga solpaneler, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

“Vi kommer alltså att fortsätta tillverka och sälja våra unika DUO-maskiner, då de är själva nyckeln till vår typ av solpaneler, men tillverkning och försäljning av solpaneler får nu ett växande utrymme”, fortsätter han.

Ny vd kommer från chefsroll i energibolag

I början av året anställdes en affärsutvecklingschef – Jarno Montella – med internationellt fokus. Jarno Montella, som har en bakgrund som bland annat verkställande direktör på Hanergy Italy, har nu utsetts att bli VD för Midsummers nystartade dotterbolag i Italien och kommer att bygga upp och leda organisationen på plats.

Utöver satsningen på den italienska etableringen sker en förstärkning av marknads- och försäljningsorganisationen på huvudkontoret i Järfälla. Parallellt sker en genomgång av den befintliga personalstyrkan för att identifiera eventuell övertalighet i den nuvarande organisationen.

”Vi är glada att ha kunnat attrahera en så bra kraft som Jarno och det är naturligt att nu utse honom till VD i det italienska dotterbolaget. Vi rekryterar nu även flera kvalificerade medarbetare till huvudkontoret men ser samtidigt över bemanningen för den befintliga verksamheten.” säger Sven Lindström.

ANNONS
ANNONS